Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών – Επιλέξιμες Δαπάνες


Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών – Επιλέξιμες Δαπάνες
Ιαν 30, 2018

Επιλέξιμες επενδύσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών.

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών (π.χ. ελαιόδενδρα, καρυδιές, φυστικιές) των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

8. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους

9. Μελέτη γεωπόνου και μηχανικού