Άρδευση

Άρδευση
  • Σταλακτηφόροι σωλήνες
  • Πλεκτοί σωλήνες (σπιράλ)
  • Πλαστικά και Μεταλλικά εξαρτήματα
  • Εκτοξευτήρες νερού (μπέκ)

Η Agrolanti s.a διαθέτει κατάλληλο καταρτισμένο προσωπικό για λειτουργική εγκατάσταση δικτύων.