Αυτόματο πότισμα

Αυτόματο πότισμα

1. Αισθητήρες καιρού

2. Αυτόματοι προγραμματιστές

  • Μπαταρίας
  • Ρεύματος

3. Εξαρτήματα άρδευσης

4. Εξαρτήματα ύδρευσης

5. Μετασχηματιστές

6. Ηλεκτροβάνες

7. Εκτοξευτήρες