Νέα


Αυγ 10, 2017

2η Προκήρυξη Νέων Αγροτών 2017 στη Στερεά Ελλάδα

Στην δημοσιότητα δόθηκε από το ΠΑΑ η προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος των Νέων Αγροτών η οποία αφορά συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (σ.σ. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου). Σε αυτές τις περιοχές όπως αναφέρει το έγγραφο του ΥπΑΑΤ «μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε 2 υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης».

Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 40 βαθμούς (40% της μέγιστης βαθμολογίας) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια.

 


Αυγ 10, 2017

Πληρωμή Νέων Αγροτών 2016

Από τις 7/8/2017 ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης του 70% της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η διαδικασία πίστωσης του συνόλου των δικαιούχων θα ολοκληρωθεί άμεσα. Σας επισημαίνουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που ξεκίνησε την πληρωμή της προκαταβολής των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2016.


Μαρ 17, 2017

Ενημέρωση Αγροτών για τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2017

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας για τους αγρότες του Δήμου Λοκρών, σχετικά με την έναρξη των Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017.

Η σωστή ενημέρωση οδηγεί στη σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 και στην σωστή αντιμετώπιση και υποχρεώσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή ΟΛΩΝ των αγροτών του Δήμου Λοκρών.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017  και ώρα 11:30 το πρωί στην Αταλάντη, στην Αίθουσα Τελετών του Δήμου Λοκρών (Δημαρχείο Αταλάντης).

Θα είμαστε ΟΛΟΙ εκεί.


Μαρ 14, 2017

Παράγοντες που επηρεάζουν την ελαιοπεριεκτικότητα της ελιάς

Είναι γνωστό ότι το ύψος στρεμματικής απόδοσης ελαιολάδου καθορίζεται κυρίως από την παραγωγή καρπού ανά στρέμμα. Αυτό παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι κάθε παράγοντας που είναι ικανός να αυξήσει ή περιορίσει το δυναμικό του ελαιόδενδρου σε απόδοση, καθορίζει και την ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών.

Στην πραγματικότητα όμως το προηγούμενο συμπέρασμα δεν είναι απόλυτα σωστό με δεδομένο ότι τα ελαιόδενδρα έχουν την τάση να παράγουν περισσότερο ελαιόλαδο σε αυξημένες αναλογίες φύλλων:καρπών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είναι ευθύγραμμη η σχέση ανάμεσα στην απόδοση σε καρπό και σε έλαιο!

Παράλληλα, η ελαιοπεριεκτικότητα καθορίζεται από το γενετικό δυναμικό κάθε ποικιλίας αλλά και την ευκολία παραλαβής στο ελαιοτριβείο.

Για δεδομένο αριθμό ελαιόκαρπων, η απόδοση σε ελαιόλαδο εξαρτάται από:

    • Το ελαϊκό περιεχόμενο του καρπού. Αυτό διαμορφώνεται από την ποικιλία, το έτος παραγωγής και τον αριθμό των καρπών.
    • Την ευκολία εξαγωγής του ελαιόλαδου από τον καρπό. Επίσης ποικίλει ανά χρονιά, περιεκτικότητα σε νερό, τον βαθμό ωρίμανσης των καρπών και την ποικιλία.
    • Τη διαδικασία εξαγωγής του ελαιόλαδου. Η υφή της ελαιόπαστας, ο χρόνος και η θερμοκρασία μάλαξης, η αποτελεσματικότητα του μαλακτήρα και ο βαθμός-χρόνος πίεσης της ελαιομάζας είναι οι παράμετροι που διαφοροποιούν την απόδοση της εξαγωγής ελαιόλαδου.

Συμπερασματικά, η παραγωγή του ελαιώνα σε λάδι δεν είναι μόνο αποτέλεσμα αύξησης του αριθμού των καρπών αλλά των καλλιεργητικών επιλογών του παραγωγού. Φυσικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται ο στόχος της επίτευξης υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου, γεγονός που πολλές φορές δεν συνάδει με την εντατικοποίηση της καλλιέργειας.


Μαρ 14, 2017

Στα 75 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Η ειδική ενίσχυση βάμβακος, που αφορά μεγάλο αριθμό παραγωγών, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κέντρος γνωστοποίησε ότι θα πληρωθεί πριν από το Πάσχα. Η τιμή της θα είναι στα 74,94 ευρώ το στρέμμα, αφού το 2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεν σημειώθηκε υπέρβαση των εκτάσεων (τα 250.000 εκτάρια).